459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Šok organizmu, šokový stav

Popis selhání, šoku organizmu

Šok znamená, že naše srdce a cévy jsou schopny dodávat buňkám v těle kyslík a živiny, ale nejsou schopny odvádět odpadní látky a oxid uhličitý. Šokový stav může vést až ke smrti.

Kardiogenní šok

Nedostatečná srdeční činností (kardiogenní šok), kdy srdce neplní svou úlohu pumpy a tkáně mají nedostatek kyslíku:

 • infarkt myokardu a angina pectoris (svíravá bolest na hrudi vystřelující z hrudi do levé ruky nebo zad, obtížné dýchání, pocení)
 • srdeční selhání (bušení srdce, arytmie, obtížné dýchání, kašel, vykašlávání krve, zmodrání rtů a prstů, pocení, bolest na hrudi, otoky)
 • srdeční arytmie (zrychlený, nepravidelný až chaotický tep, bolest na hrudi, slabost a únava, pocit na omdlení až ztráta vědomí, nedostatek dechu)
 • myokarditida (únava, teplota, obtížné dýchání, bolest na hrudi, otoky, zrychlený tep, bušení srdce)
 • perikarditida (bolest na hrudi, nedostatek dechu, únava, teplota, kašel, špatné polykání, chrapot)
 • zúžení, nedovírání srdečních chlopní (obtížné dýchání, bolest na hrudi, únava, bušení srdce, popřípadě otoky končetin či plic)
 • kardiomyopatie (nedostatek dechu, omdlévání, otok plic, bušení srdce, arytmie, selhávání srdce)
 • aneuryzma (obtížné rozpoznání, pulzace tepny, bolest na hrudi, nedostatek dechu)

Hypovolemický šok

Nedostatečné množství krve v cévách (hypovolemický šok):

Vazodilatační šok

Nedostatečné napětí, stažení cév (vazodilatační šok), kdy dojde k přílišnému roztažení cév a poklesu krevního tlaku:

 • otrava krve, sepse (zvýšená teplota, zvracení, zrychlené, špatné dýchání, bušení srdce, zrychlení srdeční činnosti)
 • bouřlivou alergickou reakci (anafylaktický šok), při které dochází k uvolnění histaminu a heparinu z bílých krvinek

Zmíněné látky (histamin) vyvolávají rozšíření tepen (přivádějí krev do dané tkáně), ale stažení žil (které odvádějí krev), takže se hromadí krev v tkáních, až prosakuje do tkání (vznikají otoky, v počátku nejlépe vidět na víčkách). Hromadění krve v podkoží způsobuje zarudnutí, svědění pokožky. Příčinou je nejčastěji bodnutí hmyzem, v menší míře alergická reakce na léky, očkování, potraviny.

Obstrukční šok

Překážka v cévách (obstrukční šok), kdy dojde k ucpání nějaké cévy a krev nemůže plně cirkulovat:

 • srdeční tamponáda (potíže s polykáním, nedostatek dechu, kašel, chrapot)
 • plicní embolie (bolest na hrudi je velice silná, dušení se, suchý kašel, vykašlávání krve)

Razantní pokles krevního tlaku může znamenat, že se nedostane krev do mozku.
Otok krku může ucpat dýchací cesty. Onemocnění tedy může vést ke smrti udušením, vyžaduje okamžitý zásah záchranné služby.

Příznaky – klinický obraz

Studený pot, bušení srdce, zrychlený pulz (tachykardie), nízký krevní tlak, bledost, bledá bílá kůže, mdloby, omdlévání, zvětšení krčních žil, cyanóza, močení malého množství moči.

Léčiva nevhodná při šoku

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

V tomto případě není co psát, je třeba okamžitý transport do nemocnice.

Léky

Z léku volí medicína sympatomimetika.

(Informační zdroje stránky)